Aktuální situace COVID-19

Vážení zákazníci,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2020 Č.j. MZDR 15190/2020-2/MIIN/KAN s účinností ode dne 09.04.2020 rozšířilo výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb v prodejnách a provozovnách o prodej v hobbymarketech, prodejnách stavebnin a stavebních výrobků a železářstvích pro všechny zákazníky.

To znamená, že již fungujeme jak pro živnostníky tak i pro soukromé osoby nepodnikající.

V případě osobního nákupu u nás Vás žádáme o použití roušky, respirátoru případně šátku, apod.

V prodejně je k dispozici dezinfekce a zároveň Vás žádáme o dodržování dostatečného odstupu a to min. 2m mezi zákazníky.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o.

Jednofázové a třífázové elektrocentrály Honda

Jednofázové elektrocentrály střídavého napětí najdou své široké uplatnění při napájení menších elektrických strojů, ručního nářadí, elektroniky, na staveništi, v dílně i v domácnosti, u záchranných složek nebo jako záložní zdroje při přerušení dodávek el. proudu v domácnosti nebo na pracovišti. Pro zajištění vysoce kvalitního napájecího proudu je nezbytná kvalitní regulace napětí a výkonu.

Jednofázové elektrocentrály jsou členěny hlavně podle typu konstrukce a podle typu regulace napájecího proudu. Právě regulace napájecího proudu je velmi důležitá z hlediska vhodnosti napájení konkrétních typů spotřebičů. Dle typu regulace jednofázové elektrocentrály mohou napájet téměř celé spektrum spotřebičů; od prostého světlení přes elektromotory a ruční nářadí až po citlivou elektroniku a počítače nebo lékařské přístroje a vybavení.

Třífázové elektrocentrály Honda jsou zdrojem "motorového" elektrického proudu 400V/230V/50Hz a jsou největšími „pracanty“ z celé nabídky elektrocentrál. Jejich dlouhodobá životnost, minimální požadavky na údržbu a robustnost konstrukce je vyhledávána především profesionálními provozovateli z řad řemeslníků a stavebníků v terénu na rozlehlých staveništích, v těžebním průmyslu, SÚS, lesnictví nebo i v záchranných složkách nebo půjčovnách nářadí.